Wat is de Gentse Studentenraad?

De Gentse Studentenraad is de centrale studentenraad van de UGent. De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten bij het universiteitsbestuur. Gaande van onderwijsaangelegenheden (Onderwijs- en examenreglement (OER), bijzondere statuten, studiemaatregelen ...) tot sociale zaken (homes, studentenresto's), de thema's die binnen de Gentse Studentenraad worden aangesneden zijn bijzonder divers.

De Gentse Studentenraad is echter op meer niveaus aanwezig dan enkel het universitaire. In de eerste plaats ondersteunt de Gentse Studentenraad de elf facultaire studentenraden. Ook op het stedelijk niveau en op het Vlaams niveau is de Gentse Studentenraad actief. Daarenboven ondersteunt de Gentse Studentenraad ook verschillende grote en minder grote projecten zoals de Fietsambassade, Student Kick-Off en Zeus WPI.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem gerust contact met ons op via info@gentsestudentenraad.be. Je bent eveneens steeds welkom op onze vergaderingen en werkgroepen, die openstaan voor alle studenten.


Nieuws

Dien jouw sponsor- of projectaanvraag in voor 20/02!

Gepubliceerd op 14 februari 2021 door Celine Callewaert

Heb jij een project voor studenten dat wel steun kan gebruiken van de Gentse Studentenraad? Dien dan jullie sponsor- of projectaanvraag in!

Dien je aanvraag in via mail naar financien@gentsestudentenraad.be voor 20 februari 2021 en kom de aanvraag zelf verdedigen op de werkgroep WG Begroting.

Je kan alle documenten vinden via http://bit.ly/SponsorProject. Bij vragen kan je jouw facultaire studentenraad contacteren of mailen naar financien@gentsestudentenraad.be.

Lees verder...

De GSR werft aan een student-coördinator onderwijskwaliteitszorg

Gepubliceerd op 20 december 2020 door Celine Callewaert

De Gentse Studentenraad werft aan!

De Gentse Studentenraad zoekt nog jobstudenten om de studentenreflecties op te volgen binnen het nieuwe onderwijskwaliteitssysteem. Meer informatie? Bekijk de vacature via deze link Geïnteresseerd? Stuur snel je CV en motivatie door naar vacature@gentsestudentenraad.be voor 4 januari. Bij vragen kan je ook op dit mailadres terecht. Hopelijk tot snel!

Lees verder...

Dekoloniseer UGent

Gepubliceerd op 07 december 2020 door Dekoloniseer UGent

De dekolonisatie van het onderwijs laat nog steeds op zich wachten. Het hoger onderwijs zit vast in koloniale eurocentrische denkkaders die kwalitatieve onderwijspraktijken bemoeilijken en veel studenten ontevreden achterlaten. Thema’s als kolonisatie, discriminatie en structureel racisme krijgen niet altijd de nodige aandacht en context.

Daarom sloegen Umoja, de Gentse Studentenraad, Engage en Flux de handen in elkaar en schreven een open brief, gericht aan de Universiteit Gent. Met de open brief geven de auteurs door middel van concrete voorstellen aan wat er moet veranderen aan het beleid aan de Universiteit Gent en hoe dit bereikt kan worden. Een concreet actiepunt van de open brief houdt in om onderzoek en begeleidingstrajecten op te starten binnen de faculteiten naar hoe opleidingen hun onderwijs kunnen dekoloniseren en hen ondersteunen in dit traject.

De brief zelf kan je hieronder lezen. Veel mensen ondertekenden hem reeds. De volledige lijst kan je onderaan de brief vinden. Wil je hem ook ondertekenen? Dat kan via deze link: onderteken de brief hier!

Vragen of opmerkingen mogen gestuurd worden naar dekolonisering@gentsestudentenraad.be

English version below.
Download de open brief
Download the open letter

Lees verder...

Agenda