Projecten

Naast het vertegenwoordigen van studenten, ondersteunt de Gentse Studentenraad verschillende grote en kleine projecten ten voordele van de studenten van de UGent. Een verzoek om financiële ondersteuning wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering die beslist over het bedrag en de modaliteiten van de ondersteuning. Een aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het reglement voor financiële ondersteuning van projecten en kan worden ingediend via financien@gentsestudentenraad.be.

Image

De fietsambassade

De fietsambassade is een initiatief van de Stad Gent om fietsgerichte partnerschappen te bundelen in één herkenbare organisatie. Hierdoor wordt een ruim fietspatrimonium aangeboden, dit in het bijzonder voor studenten en personeelsleden van de Gentse Hogescholen en de UGent.
Image

Student Kick-Off

Student Kick-Off is een jaarlijks gratis studentenfestival, dat de start van een nieuw academiejaar feestelijk inzet! Het festival is een mengeling van muziek, randanimatie en nuttige informatie voor (nieuwe) studenten. Het vindt steeds plaats op de eerste woensdag van het nieuwe academiejaar op het Sint-Pietersplein.
Image

Cultour

Cultour heeft als doel om cultuur dichter bij de studenten te brengen door goedkopere tickets aan te bieden aan UGent studenten. Heb je soms ook het gevoel dat een avondje cultuur duur kan uitvallen? De voorstelling, iets drinken achteraf? Voor studenten is dit vaak niet evident en daarom is er Cultour.
Image

Tumult.fm

Tumult.fm is het communicatief en artistiek cultuurplatform van Urgent.fm dat aan de creatieve onderbuik van de Gentse stad een waardevolle kans biedt zichzelf te profileren, waar de muren van de ateliers worden opengebroken en zichtbaar wordt wie en wat Gent tot de bruisende stad maakt die ze is.
Image

Zeus WPI

Zeus WPI is de werkgroep informatica van de Universiteit Gent. Zeus WPI verenigt de studenten die het gebruik van Free and Open Source Software (FOSS) promoten, lessen geven over nuttige software als LaTeX en introducties geven tot programmeertalen. Daarnaast bieden we ook enkele diensten aan zoals shell-accounts, web-hosting, git-repositories, enz.
Image

Dies Natalis

Traditioneel vindt op de vooravond van Dies Natalis een studentenfeest plaats waar de verjaardag van de UGent feestelijk wordt ingezet. Deze knaller van formaat wordt jaarlijks georganiseerd door het FaculteitenKonvent Gent, in samenwerking met de Gentse Studentenraad en de UGent.
Image

UGent Quizt

De strafste UGent quiz van het jaar! Strijd mee naar de titel van beste quizteam en voor eeuwige roem in een strijd tegen honderden anderen. Deze quiz vloeit voort uit een samenwerking tussen de Universiteit Gent en het FaculteitenKonvent Gent. Iedereen verbonden aan de UGent is welkom om deel te nemen aan deze legendarische quiz.
Image

StuJardin

StuJardin wil samen met Gentse studenten tuinieren. StuJardin kweekt samen met jou groenten, fruit en kruiden in de stad. Hiermee willen we studenten overtuigen dat stadstuinieren plezierig en noodzakelijk is. Het project is een stap naar een stedelijke samenleving die meer berust op zelfvoorziening en korte keten.
Image

Massacantus

Het doel van Massacantus is het jaarlijks organiseren van een cantus, toegankelijk voor de leden van verenigingen van het FaculteitenKovent, SeniorenKovent of HomeKonvent. Op deze manier worden diverse verenigingen samen gebracht en het wederzijds respect en de samenwerking bevordert binnen de Gentse studentenbeweging.
Image

Peerdestal VDK

De Vlaams Diergeneeskundige kring had een eigen verenigingslokaal, het boerderij'tje. Dit gebouw moest verdwijnen en daarom bouwt het VDK een nieuw lokaal, de Peerdestal. Dit nieuwe gebouw zal het bruisende studentenleven in Merelbeek verder stimuleren.