Verkiezingen dagelijks bestuur Gentse Studentenraad

Alweer verkiezingen? Ja hoor, we zoeken nog enkele geëngageerde studenten om het dagelijks bestuur van de Gentse Studentenraad te vervolledigen!

Geëngageerd, op zoek naar een uitdaging voor komend academiejaar en ambitieus genoeg om je stempel te willen drukken op het beleid van de UGent? Of je nu geïnteresseerd bent in onderwijs, sociaal beleid, internationalisering, digitalisering … we hebben een plaatsje voor jou! Meer details over de functies zijn hier onder te vinden.

Zelf een leuk idee, maar past het niet binnen de normale functies? Geen nood, spontane zelf uitgewerkte kandidaten altijd welkom! Geef ons een seintje, en dan werken we dit samen uit!

Al overtuigd? Aarzel dan niet en stuur een motivatiebrief en CV naar bestuursverkiezingen@gentsestudentenraad.be.

Twijfel je nog of wil je meer informatie, contacteer ons dan gerust via Facebook, Twitter of mail naar bestuursverkiezingen@gentsestudentenraad.be!

Voorzitter

De voorzitter leidt zowel het dagelijks bestuur als de algemene vergaderingen van de Gentse Studentenraad.
Daarnaast is de voorzitter ook het aanspreekpunt van de Gentse Studentenraad.

Bekijk het functieprofiel

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter en staat deze bij in alle taken. De taken van de voorzitter worden, in onderling overleg, verdeeld tussen beide personen. De functie kan o.a. ingevuld worden door financiële opvolging, personeelsbeleid, inhoudelijke ondersteuning, bijspringen waar nodig,... maar hangt voornamelijk af van de voorzitter en de rest van het bestuur.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Onderwijs

Als bestuurslid Onderwijs sta je mee in voor het opvolgen van de onderwijs- en onderwijskwaliteitszorgprocessen, -dossiers en -evoluties op binnen de Gentse Studentenraad en de Universiteit Gent. Als mogelijke voorzitter van de Werkgroep Onderwijs bereid je samen met de leden van de werkgroep dossiers voor die te maken hebben met het universitaire onderwijsgebeuren gaande van toetsbeleid over kwaliteitsbewaking, tot bijvoorbeeld toelatingsproeven.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Sociaal

Het bestuurslid sociaal is de verbindingspersoon tussen de Sociale Raad studentenvertegenwoordigers, de Gentse Studentenraad en de Directie Studentenvoorzieningen. Traditioneel volgt deze persoon het beleid in de studentenresto's, de homes en mobiliteitthema's op, met voldoende vrijheid om eigen projecten op te starten.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Communicatie

Als bestuurder communicatie heb je de verantwoordelijkheid voor het uitwerken en de toepassing van een performante communicatieplanning en -strategie. Daarnaast sta je in voor de goede opvolging en inzet van de verschillende communicatiekanalen waarover de Gentse Studentenraad beschikt. Verder sta je in voor en volg je, samen met de andere leden van het Dagelijks Bestuur, de informatiedoorstroom van en naar de facultaire studentenraden en andere niveaus op.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Financiën

De bestuurder Financiën heeft samen met de voorzitter en de vicevoorzitter de verantwoordelijkheid inzake het financieel beleid en de concrete uitvoering hiervan. Zo stellen ze samen de begroting en het financieel jaarverslag op. Bovendien staat die in voor de ondersteuning bij en opvolging van sponsor- en projectaanvragen. Ook fungeert de bestuurder Financiën als eerste aanspreekpunt voor de Facultaire Studentenraden wat de financiën betreft en ondersteunt hen hierin.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Digitalisering

Het bestuurslid Digitalisering houdt zich zowel op universitair vlak, als intern vlak bezig met alles wat te maken heeft met ICT. Voor de Gentse Studentenraad volgt hij/zij de dossiers gaande van samenwerkingen werken met Onderwijs over de lesopnames en de nieuwe elektronische leeromgeving tot infrastructuur werken zoals de uitrol van de WiFi aan de UGent.
Intern ben je daar naast bezig met het helpen om de (digitale) processen van de Gentse Studentenraad te verbeteren.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Extern

Bestuurder Extern is de liason officer voor de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de Gentse Associatie Studentenraad (GASt) en Stad Gent. Daarnaast trekt deze persoon nog verscheidende thema’s binnen Universiteit Gent van internationale studenten over vluchtelingenbeleid tot de Ghent University Global Campus (GUGC) in Incheon, Zuid-Korea.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Participatie

De Gentse Studentenraad draagt participatie hoog in het vaandel. Het is dan ook jouw taak om als bestuurder Participatie de contacten met de facultaire studentenraden te onderhouden en hen te helpen met hun eigen dossiers of hun bekendheid binnen de faculteit. Daarnaast sta je mee in voor de organisatie van de evenementen van de studentenraad (zoals bijvoorbeeld teambuildings).

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder

Zelf een leuk idee, maar past het niet binnen de normale functies? Geen nood, spontane zelfuitgewerkte kandidaturen altijd welkom! Geef ons een seintje, en dan werken we dit samen uit!


Functieprofielen beleidsverantwoordelijken

De Gentse Studentenraad is altijd op zoek naar geëngageerde studenten die zich volop willen inzetten voor de studentengemeenschap. Daarom bieden we je graag de mogelijkheid om beleidsverantwoordelijke te worden. Als je concrete ideeën of themagebonden expertise hebt, kan je je hiervoor kandidaat stellen. Als beleidsverantwoordelijke maak je geen deel uit van het Dagelijks Bestuur, hoewel het mogelijk is dat je nauw zal samenwerken met een bestuurslid wanneer je specifieke thema binnen diens beleidsdomein zou vallen. In samenspraak met het bestuur kies je zelf of je de bestuursvergaderingen bijwoont en al dan niet af en toe een update geeft.

Enkele voorbeelden van vorige en huidige beleidsverantwoordelijken vind je hieronder. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om voor een ander onderwerp dat je interesseert beleidsverantwoordelijke te worden. Als je nog met vragen zit, kan je altijd contact opnemen met de voorzitter van de Gentse Studentenraad.

Beleidsverantwoordelijke Duurzaamheid

Themagebonden beleidsverantwoordelijke

Bekijk het functieprofiel

Beleidsverantwoordelijke Mentaal Welbevinden

Beleidsverantwoordelijke Gender & Diversiteit


Functieprofielen student-coördinator ENLIGHT

Sinds 2020 is de Universiteit Gent trots lid van ENLIGHT. Dit netwerk brengt negen universiteiten uit negen landen (België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Slowakije, Spanje en Zweden) samen en wil het Europees onderwijslandschap transformeren door de basis te leggen voor een geïntegreerd universitair systeem, met vrij verkeer van studenten en personeel, dat oog heeft voor gemeenschappelijke kwaliteitszorg, inhoudelijke en methodologische onderwijsinnovatie, internationale outreach, etc.

Een cruciale schakel binnen dit project is het ENLIGHT Student Network. Elke deelnemende universiteit selecteert twee student-coördinatoren die hun studenten zullen vertegenwoordigen in alle relevante vergaderingen op het ENLIGHT niveau. De Gentse Studentenraad is op zoek naar geëngageerde studenten - met een interesse voor zaken zoals de Europese Unie, onderwijs, vertegenwoordiging, governance… - die als coördinator van de Universiteit Gent willen meestappen in dit project. Meer informatie vind je in de functieprofielen of op de ENLIGHT sectie op deze website.